CCOO junto con todos los sindicatos se concentra en favor del programa Skolae

  Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Navarra han afirmado que "la escuela es un lugar de valores, de igualdad y de tolerancia. CCOO no va a permitir que haya ningún paso atrás en esa lucha, por eso apoyamos el programa".

  18/06/2019.
  SKOLAE

  SKOLAE

  MANIFIESTO POR LA IGUALDAD

  Nuestro compromiso por una educación que sustente sus valores en la igualdad de oportunidades, la coeducación, la inclusión de la perspectiva de género y el empoderamiento de mujeres y niñas desde la educación, la prevención de la violencia machista en nuestras aulas, el respeto a las diversidades de identidad y expresión de género, culturales, étnicas, sociales, sexuales y a la consecución de una educación en valores, más democrática y transformadora, debe ser una constante en los tiempos que corren.

  Esta semana mismo hemos conocido que desde el año 2003 han sido asesinadas 1000 mujeres en el Estado español. Entre otros motivos el rancio sistema heteropatriacal y androcéntrico promueven la cultura de la violencia y el mantenimiento de un sistema cerrado, rígido y trasnochado de masculinidades, feminidades y relaciones basadas en el poder.

  Las leyes de obligado cumplimiento LOE 2/2006 de Educación, LO 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y hombres, LO 1/2004 de Medidas de Protección contra la Violencia de género, la Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de personas LGTBI+ y laactual Ley Foral 17/2019 de igualdad entre mujeres y hombresmarcan claramente la necesidad de abordar en los centros escolares una educación proclive a la igualdad luchando contra la desigualdad, los roles de género y expresión de género sexistas y la erradicación de las violencias, las discriminaciones y la exclusión, independientemente de cual sea el origen de la misma.

  El proyecto Skolae se ajusta adecuadamente a lo que marca la Ley y la normativa vigente, promueve desde las primeras etapas de la vida un proyecto que se asienta en el conocimiento, la libertad y la capacidad de decidir sobre el futuro sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar contra ellas y a ejercer el derecho a la igualdad en el ámbito de cada cultura, religión, clase social, diversidad funcional, orientación, identidad y expresión de género.

  Skolae propone equilibrar, desde la educación, los modelos y mensajes sexistasdirigidos a niñas y niños de manera que aprendan a crecer y relacionarse de forma igualitaria, libres de violencia y con todo el abanico de posibilidades vitales.

  Instamos a las administraciones correspondientes a poner en marcha, de forma inmediata, protocolos de actuación a favor de las diversidades en las escuelas, a implementar las leyes aprobadas para erradicar el sexismo, garantizar la visibilidad de todas las realidades en contextos educativos y a favorecer una educación en igualdad proclive a las diversidades. Es prioritario disponer de un proceso formativo para el profesorado y personal no docente en materia LGBTI+, desarrollar propuestas curriculares que impacten en una educación en la igualdad, que mitiguen el sexismo y el machismo y que pongan como prioridad la coeducación.Los sindicatos aquí presentes, en representación del 62% de la Mesa Sectorial de Educación así como de una amplísima mayoría del sindicalismo navarro, exigimos la paralización del acoso y derribo al que se está sometiendo a las compañeras y compañeros que desarrollan el proyecto Skolae y que hacen su trabajo con rigor y profesionalidad. Resulta totalmente sonrojante e indignante que

  10 profesionales de la educación tengan que ir a declarar por defender la igualdad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la diversidad y la libertad. Exigimos también al próximo Gobierno de Navarra que siga con el programa Skolae en todos los centros educativos públicos y concertados. Frente a la intolerancia de los sectores más retrógrados de nuestra sociedad, los sindicatos aquí presentes responderemos de manera unitaria, no consentiremos ataques ni a la educación ni a la igualdad ni a la justicia social.

  Ser diversa y poder vivirlo en los centros educativos no es una cuestión menor, entra dentro de la necesidad de avanzar en los derechos humanos, situar la educación en el centro de la transformación social y la igualdad efectiva legal y social. Por tanto, concluimos, la igualdad no es optativa sino necesaria, ahora más que nunca!

  CCOO, CGT, ELA, ESK, LAB, STEILAS y UGT

  ***************

  Skolaeren aldeko elkarretaratzea gaur Iruñean

  Garai honetan gure konpromisoa ezinbestekoa da balore jakin batzuen alde egiten duen heziketa lortzeko: aukera berdintasuna eta hezkidetza sustatuko dituena, heziketan emakumeen eta nesken ahalduntzea eta genero ikuspegia sustengatzen dituena, geletan bortizkeria matxistaren prebentzioa landuko duena; eta era berean, identitateen aniztasuna eta adierazpen kultural, etniko, sozial eta sexualak errespetutik defendatuko dituena. Azken finean, baloreetan oinarritutako heziketarekin dugu konpromisoa, sistema demokratikoagoa eta eraldatzailea lortze aldera.

  Aste honetan jakin dugu 2003. urtetik hona 1000 emakume hil dituztela Espainiako estatuan. Arrazoien artean dugu gizarte heteropatriarkal eta androzentriko zaharkitu honek biolentziaren kultura bultzatzen duela eta, horrez gain, boterean oinarritutako harreman sistema zurrun eta estua bultzatzen duela, maskulinitate-feminitate eredu zaharrak eta zabarrak zimelduta.

  Baditugu derrigorrez bete beharreko legeak: Hezkuntzaren LOE 2/2006 legea, Gizonezkoen eta Emakumezkoen berdintasunerako LO 3/2007 legea, Genero-indarkeriaren prebentziorako LO1/2004 legea, LGTBI+ Pertsonen berdintasun sozialerako 8/2017 Foru Legea eta gaur egungo 17/2019 Foru Legea, emakume eta gizonen berdintasunerako legea; araubide horiek guztiek argi eta garbi erakusten digute ezinbestekoa dela ikastetxeetan bultzatzea eta lantzea berdintasunaren aldeko heziketa -aurre eginez desberdintasunari, genero-rolei, adierazpen sexistei-; erakusten digute heziketak desagerraraziko dituela biolentzia, bazterkeria eta bereizkeria, datozen lekutik datozela.

  Skolae proiektua egoki doituta dago egungo lege-markoan eta bizitzako lehen etapetatik ezartzen ditu ezagutzaren, askatasunaren eta etorkizuna generoak baldintzatu gabe erakitzeko gaitasunaren oinarriak; hala, desberdintasunak ezagutzen ikasten da, horiei kontra egiten eta baita berdintasunerako eskubidea erabiltzen ere bizitzaren eremu guztietan: eremu kulturalean, erlijioan, klase sozialetan, aniztasun funtzionaletan, orientazioan, identitatean eta genero-adierazpenetan.

  Skolaek proposatzen duena honakoa da: neska-mutikoek jasotzen dituzten eredu eta mezuak heziketatik abiatuta berdintzea; umeek, modu horretan, berdintasunean hazi eta harremanak izaten ikasiko dute, biolentziarik gabe eta bizitzarako aukera guztiak aintzat hartuta.

  Administrazioei eskatzen diegu ikastetxeetan aniztasunaren aldeko protokoloak berehala ezartzeko, sexismoa deuseztatzeko legeak inplementatzeko, testuinguru hezitzaileetan errealitate guztien ikusgarritasuna bermatzeko eta aniztasunera joko duen heziketa berdinzalea bultzatzeko. Lehentasunezkoa da irakasleek eta gainerako langileek formazioa jasotzea LGTBI+ gaietan, lehentasunezkoa da proposamen kurrikularrak izatea berdintasunean hezteko, sexismoa eta matxismoa ahulduko duten proposamenak eta hezkidetzari duen garrantzia emanen dioten proposamenak.

  Hemen gauden sindikatuok Hezkuntzako Mahai sektorialaren %62a ordezkatzen dugu eta baita Nafarroako sindikalismoaren gehiengo zabala ere; gaur, Skolae proiektua garatzen ari diren lankideen kontrako jazarpena gelditzea esijitzen dugu, beren lana zehaztasunez eta profesionaltasunez egiten ari baitira. Salatzeko modukoa eta lotsemangarria da hezkuntza arloko

  10 langilek deklaratu behar izatea berdintasuna, aniztasuna eta askatasuna defendatzeagatik, emakumeen kontrako bortizkeria deuseztatzen saiatzeagatik. Hurrengo Gobernuari ere esijitzen diogu Skolae programari eusteko ikastetxe publiko eta kontzertatu guztietan.Gure gizarteko alderdi atzerakoien jarrera intoleranteen aurrean, hemen gauden sindikatuok bat eginda erantzunen dugu; ez dugu onartuko heziketaren, berdintasunaren edota justizia sozialaren kontrako erasorik.

  Anitza izatea eta ikastetxeetan gisa horretan bizitzeko aukera izatea ez da huskeria. Aitzitik, giza eskubideetan aurrera egitea da; hezkuntza gizartearen eraldaketa prozesuaren erdigunean kokatzea da; hezkuntza berdintasun legala eta soziala lortzeko bidean kokatzea da. Beraz, bukatzeko, berdintasuna ez da aukerakoa, beharrezkoa baizik; inoiz baino beharrezkoagoa, gainera.

  CCOO, CGT, ELA, ESK, LAB, STEILAS eta UGT

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.